• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Pokrovitelji
Pasica
Povezave
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica

Zgodovina

Atletski klub Koper je bil ustanovljen 23.11.1962. Že ob samem začetku se je pokazalo, da ga okolje ni najbolje sprejelo. Ni bilo tradicije in strokovnega znanja, ki bi ustvarjali pogoje za nemoten razvoj atletike na obali. V letu 1964 je delovanje kluba počasi prenehalo. V naslednjih letih so se treningi izvajali predvsem na srednjih šolah v okviru športne vzgoje. Atletski klub je bil ponovno ustanovljen junija 1966 - začetnik atletike v Kopru je bil Lucijan Kozlovič. Pogoji za vadbo pa so bili še vedno slabi. Leta 1967 je bil organiziran prvi klubski miting. Pogoji za vadbo so se sicer iz leta v leto izboljševali, vendar podpora atletiki kot taki še vedno ni bila zadostna. Število članov je raslo, udeleževati so se začeli tudi tekmovanj na republiški ravni, toda kljub temu so bili pogoji za vadbo še vedno neprimerni. Težavam v atletskem klubu niso prisluhnili niti na mestni občini. V letu 1971 so vidni prvi uspehi na republiški ravni v mladinski kategoriji. K počasnemu razvoju je pripomoglo tako nestrokovno vodstvo kot tudi nesporazumi med peščico trenerjev. Zaradi pomanjkanja orodij so se osredotočili predvsem na izvedbo krosov in uličnih tekov, ki so v naslednjih letih postali tradicionalni. Leta 1979 so na asfaltna zaletišča za višino in daljino položili tartan in tako nekoliko izboljšali možnosti za trening. Atletska steza je bila še vedno iz ugaskov, v takih razmerah pa so bili kvalitetni treningi skorajda nemogoči. V začetku osemdesetih let je v klub prihajalo vse več mladih atletov, ki so dosegali vse vidnejše uspehe. Vseeno pa je bilo to premalo, da bi atletika postala bolj priljubljena.

V letu 1983 se spet pojavi kriza, ki je klub prizadevanjem atletskih delavcev, ni lahko rešiti. Predvsem mladi so se morali boriti z izredno slabimi razmerami, vendar je njihova vztrajnost kasneje obrodila sadove. Udeleževati so se začeli številnih tekmovanj, na katerih so dosegali dobre rezultate. Napredek se je pokazal predvsem v tekih na dolge in srednje proge. Na obalo so prihajali atleti od drugod, kar je dajalo upanje v boljšo prihodnost. Kljub vse vidnejšim uspehom še vedno ni bilo podpore iz ožjega okolja, kar je pomenilo, da so še vedno bili prepuščeni sami sebi.

Leta 1990 je bilo ustanovljeno atletsko društvo Primorska s sedežem v Kopru. Združili so se vsi primorski atletski klubi in skupno nastopali na območju takratne Jugoslavije. V začetku devetdesetih let se spet pojavi manjša kriza, ki se kaže v slabših rezultatih na tekmovanjih. v letu 1995 se je uresničila dolgoletna želja tako atletov kot trenerjev. Atletsko stezo so prekrili s Polytan umetno maso, kar je pomenilo, da je tudi v Kopru na voljo stadion, ki je omogočal izvedbo tekmovanj tudi na višji ravni. Ta projekt so v večini izpeljali člani kluba. Otvoritev je bila 15.5.1995. Mesec kasneje je bilo prvo mednarodno tekmovanje - srečanje mladinskih reprezentanc Avstrije, Hrvaške in Slovenije. Na drugi strani so se še vedno kazali neuspehi. Kljub odličnim pogojem za delo, ni bilo skoraj nič narejenega za dvig rezultatov. Prihajalo je do vse večjih nesoglasij tako med trenerji kot med atleti.

Oktobra istega leta je bilo ustanovljeno novo atletsko društvo. Tako so iz Atletskega kluba Koper odšli vsi tisti, ki so dajali prednost osebnemu interesu in pozabljali na pomembnost timskega dela. čeprav je prišlo do delitve, se je v klubu kazal napredek. Rezultati so bili vse boljši, tudi trenersko delo je vse bolj strokovno. V letu 1999 je prišla pomoč tudi s strani sponzorjev. Spomladi je na široko odprla vrata atletska šola, nad katero je prevzela pokroviteljstvo Volksbank - Ljudska banka. Postavljeno je bilo novo metališče za disk in kladivo na pomožnem stadionu. Počasi je prihajalo do posodobitev, kar je pripomoglo k bistvenemu izboljšanju rezultatov in udeležba na različnih tekmovanjih po Sloveniji in v tujini se je dvigala.

Od ustanovitve naprej je bila skozi prisotna želja zagotoviti prave razmere za nemoten trening, kar je prizadevnim članom kluba in ostalim, ki so verjeli v boljši jutri, vsekakor uspelo. Danes smo lahko ponosni na to, kar so ustvarili, da bi se atletika ohranjala in doživela toplejši sprejem okolice kot v preteklosti.

Zadnjič posodobljeno (Četrtek, 16 Marec 2017 14:33)

 
Iskanje
Utrinki
Link_to_Facebook